Xobni

Dit ziet er helemaal geweldig uit! Eindelijk je e-mail en het gedachtengoed van community vorming bij elkaar. Op dit moment in de vorm van een Outlook plugin, maar de ontwikkelaars zijn bezig om de functionaliteit ook beschikbaar te maken voor bijv. Thunderbird.

Xobni outlook add-in for your inbox
Wat mij betreft is dit een mooi voobeeld van welke kant het op gaat. Direct vanuit je inbox contact kunnen leggen met de afzender/geadresseerde, alle relevante e-mails en attachments bij de hand. Wat wil je nog meer? Communicatie wordt ooit nog wel eens echt gemakkelijk 🙂

Reblog this post [with Zemanta]